ÅBENT HUS

INVITERER COOP-ANSATTE OG ANDRE INTERESSEREDE

TIL ÅBENT HUS MED INSTRUKTØRER I Gymnastik og Linedance

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17.00 - ca. 21.30

i Speciallagerets Kantine

Roskildevej 25B, Albertslund (Læhegnet/Sydvestvej)

hvor alle, som har lyst og interessere - kan komme og gøre lidt gymnastik og danse linedance.

Tag fat i dine venner, familie og kollegaer og få dig nogle sjove timer.

På grund af pladsmæssige hensyn (50 personer) kan det blive nødvendigt med deltagerbegrænsning. Så hvis du vil være sikker på at deltage, skal du tilmelde og  dig hurtigst muligt, dog senest

Fredag d. 15. OKTOBER  2019

Betaling:  50 kr.  pr. tilmeldt person til kontonr 1551 - 10426359 senest  15. OKTOBER 2019.

Husk at påføre navn og LINEDANCE ved betaling. Du er først tilmeldt, når vi har registreret din indbetaling 

Deltagerprisen er kr. 50,00 pr. person og dækker:

  • Undervisning
  • 2 stk. sandwich
  • 1 øl/vand
  • kAFFE/THE OG KAGE

TILMELDING  HER ???

Evt. spørgsmål kan rettes til Gunna Johansen: på mail gufi@os.dk - eller tlf. 24 94 33 04