BADMINTON

HVEM ER COOP IDRÆT BADMINTONAFDELING ?

Badmintonafdelingen hører til en af veteranerne blandt de eksisterende underafdelinger i Coop Idræt (tidligere FDB-I) og er første gang omtalt i historiebøgerne i september 1949, så Badmintonafdelingen har rigtig mange år på "bagen".

I en lang årrække (1970’erne og 1980-erne) lå medlemstallet rigtigt flot på mellem 100-115 medlemmer – dette er desværre været dalende siden, og er i dag ret stabilt på ca. 50 medlemmer.

Badmintonafdelingen har siden sidst i 1960’erne og i starten af 1970’erne deltaget i holdturneringer, og i starten af 1980’erne - i storhedstiden - deltog man med 4 turneringshold i FKBU’s holdturnering – som i dag hedder FSKBK – de følgende år blev det reduceret ned til 2 hold og til sidst kun 1 hold.

Indtil 2014 deltog Badmintonafdelingen ikke i FSKBH’s holdturnering.

Men fra sæson 2014-2015 har Coop Idræt igen et badmintonhold med i FSKBH’s holdturnering.

Badmintonafdelingen har altid kunnet råde over motionsbanetimer på skoler i Albertslund, som det er gratis at benytte i vintersæsonen.

Så har du lyst til at blive medlem af Badmintonafdelingen og kunne disponere over en banetime med 2 eller flere kolleger, så kontakt formanden, da Badmintonafdelingen disponerer over nogle ledige banetimer, som ikke er "udlejet".

Badmintonafdelingen afvikler hvert år et Åbent Hus Arrangement en fredag aften i oktober/november måned, hvor alle kan tilmelde sig og deltage i en dejlig aften med badminton samt hyggeligt samvær med venner og kolleger.

Badmintonafdelingens medlemmer har mulighed for at deltage i den årlige tur til Fredericia, som finder sted sidst i oktober måned, sammen med deltagere fra øvrige afdelinger under Coop Idræt.

Det er Landskredsen, der under hører under Dansk Firmaidrætsforbund, der afholder dette Landskredsstævne.

Ligesom der hvert andet år afholdes Eurosportsfestival forskellige steder i Europa, hvor der også er mulighed for at deltage på lige fod sammen med idrætsudøvere fra de øvrige afdelinger under Coop Idræt.

Deltagelse i Eurosportsfestivalen er en fantastisk oplevelse, hvor man møder og dyster mod idrætsudøver fra hele Europa.

 

Lene Lund
Formand Badminton

Fakta

Kontingent
15,00 kr. pr måned