Medlemsskab og Kontingenter

Medlemskab

Foreningens medlemmer er arbejdspladser, fællesskaber, familier og enkeltpersoner, der er/har været beskæftiget i Coop Danmark, Koncernen og FDB med tilhørende  datterselskaber. I åbne afdelinger kan der optages personer der ikke er/har været  ansat i ovennævnte selskaber 

Medlemskontingentet er billigt mellem 15 og 60 kr. pr. mdr. afhængig af aktiviteten. Der kan for enkelte aktiviteter komme deltagerbetaling for træning, stævner m.m. Der ydes tilskud til faste stævner. (Fredericia, Eurosportfestival (ECSG) etc.)

Deltagelse

Som det fremgår af det brede og nuancerede udbud af aktiviteter, der er kendetegnet for foreningen, så dækker vores tilbud såvel behov for

  • Holdaktivitet
  • Individuel deltagelse 
  • Socialt samvær både før, under og efter udfoldelsen 

Aktiviteterne udbydes i forbindelse med træning, turnerings- og stævne-afvikling både nationalt samt internationalt   

Vi tilbyder et bredt udvalg af
sport & motions aktiviteter

      Fællesskab ved at at dyrke 
sport & motion 

    

Kontingenter:

For de enkelte afdelinger er følgende:

Badminton 15,00 kr. pr måned
Bowling (licensspillere) 60,00 kr. pr måned
Bowling (motionistspillere) 30,00 kr. pr måned
Bowling (ungdom 10-15 år) 15,00 kr. pr måned
Bowling (barn 0-9 år) 20,00 kr. pr kvartal
Dart 20,00 kr. pr. måned
Fodbold 30,00 kr. pr måned
Golf 25,00 kr. pr måned
Gymnastik 35,00 kr. pr måned
Håndbold/Aktivitetsklub 15,00 kr. pr måned
Motion (Cykling & Løb) 30,00 kr. pr måned
Coop Motor Club  25,00 kr. pr. måned 
Ski (personligt) 15,00 kr. pr måned
Ski (familie) 30,00 kr. pr måned
SNAFFII 15.00 kr. pr måned
Coop Sushi 30,00 kr. pr måned
Passivt medlemskab 20,00 kr pr kvartal

Indmeldelse / Udmeldelse her