Coop Sushi

Så er den nye afdeling Coop Sushi en realitet.

Bestyrelsen som blev valgt er

Formand: Kasper Larsen Kasperlarsen@email.com
Næstformand/kasserer: Martin Nielsen
Sekretær: Jan Cort
Afdelingsbestyrelsessuppleant: Boye Bruun
Suppleant: Jan Andersen
Suppleant: Søren Birk
Webmaster: Kasper Larsen

Vi byder velkommen til den nye afdeling i ”familien”

Har du spørgsmål omkring den nye afdeling - kontakt formand Kasper Larsen