Vælg


Vælg


Udfyldes kun for interne evt. løntræk for eksterne

Der skal kun betales et kontingent (30 k pr. mdr.) - hvis man vælger begge aktiviteter