Vision og Målgruppe

Vision

 Vores vision er at:

- Styrke fællesskabet i foreningen, for derigennem at tiltrække nye ledere  og medlemmer.

- Udnytte hinandens kompetencer og ressourcer.

 

Mål

Vores mål er at:

- Styrke det sociale samvær

- Styrke lederrfekrutteringen

- Øge synligheden

- Opstarte nye aktiviteter for der igennem at tiltrække nye medlemmer.

 

Den motionsvenlige firmaidræt er for alle aldre