Årsmøde

Coop Idræt Albertslund

Badmintonafdelingen

Indkaldelse til årsmøde:

Torsdag den 8. februar 2024 - kl. 17.00

I Coop Idræts Klubhus v/kaffetårnet

Roskildevej 23, Albertslund

(P-plads på hjørnet af Læhegnet og Sydvestvej)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af stemmeberettigede
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Afdelingsberetning
 4. Forelæggelse af afdelingsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af:
  a) Formand, på valg er Lene Lund (modtager genvalg)

  b) Næstformand/kasserer, på valg er Erik Berg (modtager genvalg)
  c) Sekretær, på valg er Preben Jensen (modtager genvalg)
  d) Afdelingsbestyrelsessuppleant, på valg er Egede Dalby (modtager genvalg)
  e) Suppleant, på valg er Jens Oluf Nielsen (modtager genvalg)
  f) Webmaster, på valg er Paw Vangkilde Hansen (modtager genvalg)

        Alle valg er for 1 år.

      9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på dette årsmøde, skal være formanden - Lene Lund
- i hænde på mail – Lene.Lund@coop.dk – senest den tirsdag, den 24. januar 2023 -
1 uge før årsmødet.

Badmintonafdelingen serverer smørrebrød, øl og vand i forbindelse med årsmødet.

Vi håber at se din/jeres tilmelding

Senest tirsdag, den 30. januar 2024 om du ønsker at deltage i Badmintonafd. årsmøde.

 

 Tilmeld dig her