Her ligger referat fra Årsmødet i Badminton.

 

2019

 

Forenings-B-møde

Badminton

Onsdag den 20. oktober

 

Badmintonafd. har p.t. 46 medlemmer – 20 interne + 26 externe.

Vi er lidt færre medlemmer end 2020, men der er flere positive henvendelser om medlemskab i Coop Idræt, Badmintonafd.

 

Deltagelse i FSKBH’s turnering 2020/2021

Badmintonafd. Deltog i den forløbne sæson med et hold i Specialrækken 1. division (4 herrer og 2 dame) i FSKBH’s turnering og sluttede på en 1. plads.

Dog skal det nævnes, at turneringen ikke blev færdigspillet grundet Corona-situationen.

Desiree er holdleder og styrer holdet med fast hånd.

 

 

Landskredsstævnet sidste år (24.-25.10.2020)

Blev desværre aflyst grundet Corona-situationen.

 

 

Badminton Åbent hus 22. november 2020 Toftekærhallen

Dette arrangement blev desværre aflyst grundet Corona-situationen.

 

 

Sæson 2021/2022

 

Banetildeling 2021/2022

Der er ansøgt Albertslund Kommune om motionsbaner for de næste 2 år – 2020-2022.

Desværre har vi ikke helt fået tildelt de tider på skoler og haller, som vi har haft tidligere.

Men – når regnestykket bliver gjort op, så har vi fået tildelt mere tid end tidligere år.

Der er flere medlemmer, der råder over mere end 1 banetime om ugen.

Badmintonafd. råder over nogle få ledige banetimer.

 

Deltagelse i FSKBH’s turnering 2021/2022

I denne sæson er vi også tilmeldt med et hold i FSKBH’s holdturnering – i Specialrækken - hvor holdet består af 4 herrer og 2 damer.

Desiree er stadig holdleder og styrer holdet med fast hånd.

Holdet skal spille deres første kamp 29.09.2021, og vi håber, at denne sæson bliver gennemført uden problemer.

 

 

Landskredsstævne (DFIF) 30.-31.10.2021 – i Fredericia Hallerne

Invitation er udsendt, og vi håber, der deltager mange fra Badmintonafd.

 

 

Badminton Åbent hus 19. november 2021 i Toftekærhallen

Dette års Åbent-Hus-arrangement finder også sted i Toftekærhallen i Albertslund, og som vi håber, kan gennemføres.

Aktivitetsblad bliver fremstillet og omdelt rundt på Coop (formænd, kantiner, receptioner m.m.), info bliver desuden lagt på Portalen, ligesom indbydelsen bliver sendt til alle formænd med håb om, at det bliver sendt videre til deres medlemmer.

 

 

Tilbud til medlemmerne

Der udsendes rigtig mange tilbud til medlemmerne om at deltage i diverse arrangementer – også på tværs af Coop Idræts afdelinger.

 

 

Økonomi

Badmintonafd. råder over en god sund økonomi – som Erik styrer med hård hånd.

 

Der er igen i år indkøbt bolde til brug for Åbent-Hus-arrangementet – derudover har alle medlemmer, der disponerer over en banetime, få tildelt 2 rør (24 stk.) bolde i denne sæson – 2021/2022 – 1 rør mere end tidligere år som kompensation, da alle har betalt kontingent under Corona-perioden.

 

 

Badmintonafd. hjemmeside

Jens Oluf har opdateret Badmintonafd. hjemmeside - den er nu blevet rigtig flot.

Alle oplysninger er overført til den nye hjemmeside, som er ”gået i luften” – det er samme WWW.adresse som den gamle hjemmeside.

Vi håber, Jens Oluf vil fortsætte med at opdatere hjemmesiden.

 

 

Til slut

Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen og til Jan for det gode samarbejde og den store hjælp i den forgangne sæson.

 

 

Lene Lund