Årsmøde Golf

Afholdes næste gang januar eller februar 2021, dato meldes ud når den er klar. 

 

Referat, Coop golf årsmøde 30-1-2019
1. Godkendelse af stemmeberettigede
Der var mødt 10 stemmeberettigede frem.
2. Valg af ordstyrer og referent
Morten B blev ordstyrer, Denny referent.
3. Formandens beretning v/Kristian Jensen
God fremlæggelse ved formand Kristian af en dejlig 2018 sæson blev modtaget med klapsalver.
4. Fremlæggelse af regnskab 2018 v/Mette Tønder (Kristian i Mettes fravær)
Godkendt uden kommentarer
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v/Mette Tønder (Kristian i Mettes fravær)
Kommentarer til budgettet:-forventede indtægter fra turnering i 2019 på anslået 22.000 kr.-forventede udgifter til turneringer i 2019 på anslået 29.000 kr.-Coop Idræt golf tur til Østrig, tilskud fra Coop golf til 3 personer på anslået 1.500 kr.
Med disse kommentarer blev budgettet godkendt
GODKENDT budget for 2019   Udgifter    Indtægter
Kontingentindbetaling (40medlemmer, á 25 kr. pr. måned )12.000
Coop Idræt Open10.000
Træningsarrangement 2.000
Coop Ryder Cup Day3.000
Langbane mesterskab3.000
Årsmøde 20190
Fyraftensgolf 8.000
Minigolfmatch 1.000
SIMgolf match1.000
Coop Idræt golf tur til Østrig, tilskud fra Coop golf til 3 personer 1.500B
ladindtægter 10.000         29.500     22.000
Underskud-7.500
I alt 22.000   22.000
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag
7. Indkomne forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag
8. Valg af bestyrelse
Alle opstillede blev genvalgt:Kristian Jensen, Claus Rosendal,Mette Tønder, Kaj Fischer, Denny Christensen
9. Eventuelt
Fyraftensgolf på Sydsjællands flyttes da banen er lukket til andet arrangement, ny dato tilgår
Weekend turneringer giver udfordringer for dem med delebørn og skiftende vagter, et godt forslag blev at kigge på fordeling imellem lige og ulige uger, hvilket forsøges allerede i år. Evt. ændringer til datoer tilgår
Sverigestur går i år til Halmstad, dejlig by og 2 gode baner og forventet overnatning i centrum
Langbane mesterskab der er fastlagt til 28.sept forsøges arrangeret weekenden før, der meldes retur om endelig dato og sted tilgår-
Kristian Jensen laver en survey omkring deltagelse i Ryder Cup arrangementet, som forsøges afviklet mod Salling group, evt. en anden modstander hvis dette ikke lykkes. Kristian melder ud når vi når nærmere arrangementet
Mødet afsluttet i god stemning