Årsmøde Golf

Årsmøde 2024 onsdag 31.januar 

 

1. Godkendelse af stemmeberettigede
   a. 10 deltagere
2. Valg af ordstyrer og referent
   a. Ulla vælges som ordstyrer
   b. Mette vælges som referent
3. Formandens beretning v/Kristian Jensen
   a. Kristian læste årsberetning op (sendes med ud)
   b. Formandens beretning godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab 2023 v/Mette Tønder
   a. Mette gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål til, hvad Indtægter Diverse Arrangementer
       dækker over. Mette fortalte, at det handler fx om egenbetaling ved årsmødet og
       weekendturen.
   b  Regnskab godkendt
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 v/Mette Tønder
   a. Mette gennemgik budgettet for 2024. Der var spørgsmål til, om kontingentet ville stige.
        Mette fortalte, at kontingentet fastholdes på 25kr/måned svarende til 300kr/år
   b. Budget godkendt
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
    a. Ingen modtaget
7. Indkomne forslag fra medlemmer  
   a. Ingen modtaget
8. Valg af bestyrelse 
   a. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg
      i. Kristian Jensen - genvalgt
     ii. Mette Tønder - genvalgt
    iii. Denny Christensen – genvalgt
    iv. Jan Roest – genvalgt
   b. Desuden byder bestyrelsen velkommen til 2 suppleanter:
      i. 1. suppleant – Martin Jacobsen
     ii. 2. suppleant – Henrik Helveg
9. Eventuelt
    a. Bestyrelsen har modtaget invitation til foreningsbestyrelsesmøde den 21. februar i Coop
         Idræt, hvor besættelse af bestyrelsesposter i Coop Idræt samt fremtiden for Coop Idræt
         skal drøftes. Der er Årsmøde i Coop Idræt den 21. marts, hvor samtlige bestyrelsesposter er
         på valg og ingen pt. genopstiller. Fremtiden for Coop Idræt er derfor usikker lige nu. Mette
         deltager i mødet 21. februar og bestyrelsen i Coop Idræt Golf taler herefter sammen og
        diskuterer, hvilke muligheder der er for Coop Idræt Golf baseret på
        foreningsbestyrelsesmødets resultat. Bestyrelsen vil melde ud til klubben, hvad der skal 
        ske.
    b. DFIF weekend i oktober bliver ikke i Fredericia – Hvorvidt deltagelse er mulig afventer også
         om Coop Idræt fortsat eksisterer og er medlem af DFIF.
    c. BEMÆRK: Weekendtur bliver den 22/6-23/6 

 

Formandens beretning vedr. Coop golf 2023:

 


Så er endnu en golf sæson gået i vores lille klub. Og vanen tro med de turneringer og begivenheder som vi
plejer.
Årets startede som nu med årsmøde og minigolf i Herlev. Vi var 16 deltagere til start. Vinderen husker jeg
ikke. Blot at det ikke var mig pga hul 17. ”Dødens bjerg” = ti slag!!!
Selve årsmødet blev afviklet uden det store. Og uden ændringer i bestyrelsen.
Vores årlige vinterrunder blev desværre aflyst pga vejret. Spændende om det lykkedes i år. Der er lidt
rigeligt vand over alt lige nu!
Årets fyraftengolf turnering blev afviklet over fem runder med den enkelte spillers tre bedste runder som
tællende i turneringen. Ved pointlighed var/er det plaseringen i den sidste runde der er tællende. Den regel
skulle vise sig at blive brugt for at finde vinderne 2023.
Første runde blev spillet på Ishøj gk. Vinder blev Anders m 33p. Kristian 30p og Paw m 27P. Der var kun 7 til
start.
Anden runde var på Værebro gk. 12 spillere og med Mette T 36p. Rene 35P og Per m 32P.
Runde tre var på Skovbo gk. Med Kristian 37p. Mette 36p. og Egede 34P.
Dagen hvor vi skulle spille runde fire druknede i regn. Om det var en tyveårs hændelse som er så moderne
at kalde vejr begivenheder for tiden vides ikke men der var vand over alt.
Trods vejret valgte fire at spille runden. Og heldet var med os. For regnen stoppede lige som vi slog ud på
første tee. Og det holdt tørvejr under hele runden. Meeen vådt var det.
Resultatet blev en førsteplads til Egede m 37P Anders m 35P og Kristian m 30P.
Endelig spillede vi femte og sidste runde på Roskilde gk.
Der var 12 spillere til start. Vanen tro blev de sendt ud på banen ud fra den samlede placeringen efter de
fire første runder.
Så Kristian. Anders. Mette og Egede gik ud i førerbold alle med mulighed for at blive vinder af årets fyraften
golfturnering. Efter 9 huller lå det ganske tæt men på bag-9 ”rykkede” Mette fra og blev derved vinder af
runden og årets fyraftengolf turnering. Anders ”nuppede” anden pladsen fra Kristian pga bedre placering på
sidste runde. Kristian sluttede derved på en flot tredje plads!!!
Coop open blev afviklet på Ledreborg GK. Der var 13 til start i super vejr. Vinder i A rækken blev Jan
efterfulgt af Henrik og Preben. I B rækken vandt Mette efterfulgt af Claus og Egede.
Årets weekend tour endte desv med kun fem deltagere. De havde dog en fantastisk tur til det ”mørke”
Jylland. De spillede Ry gk lørdag i en fem bold!! Om søndagen spillede de på den fantastiske bane Silkeborg
gk. De gik ud i placeringsrækkefølge fra om lørdagen med Mette Morten og Martin i ”førerbold”. Mette
endte med den samlede sejr for Weekenden.
Vi håber at vi kan få flere med på weekend turen i 2024. Det er super hyggeligt.
Endelig var der årets Langbane mesterskab der blev afholdt på Dragsholm gk. En svær åben bane at spille
dog i fint og stille vejr. Årets klubmester i slagspil blev Jan med 87 slag. Vinderen i stableford turneringen
blev Henrik m 36 point.
I 2024 har vi igen valgt samme skabelon for turneringer mm. Der er sat uger på de forskellige
begivenheder. De er lagt op på vores hjemmeside.
Alle enkelte turneringsdage er ikke lagt da det skal arrangeres med den enkelte klub ift klubdage lukkede
baner mm.
Om det er den ”års skabelon” vi skal bruge fremover er altid til åben diskussion. Den fungere godt men lidt
fornyelse kunne vel også være godt. Vi kunne også godt bruge en enkelt ell to mere i bestyrelsen til at ”finde
på” og være med til at stå for de enkelte arrangementer. Men mere om det under valg af bestyrelse.
Vi ser frem til en masse gode golfrunder og oplevelser i Coop golf i 2024

---

Årsmøde og mingolf afholdt tirsdag 1. februar.22 hos Cecilies, Herlev 

 

Først og fremmest kom vi i gang med sæsonen og trods lidt afbud på dagen blev den efterhånden traditionelle minigolf turnering afholdt med dette resultat

Jan R 58 
Kaj 62
Henrik 63 (bedste bag ni)
Denny 63 (bedre bagni end Bo) 
Bo 63 
Kim 73 

Så blev generalforsamlingen afholdt, Denny tog rollen som dirigent, ordstyrer og fremlægger. 

1.Godkendelse af stemmeberettigede

Fem interne og en ekstern der alle havde betaling i orden (eksterne opkræves senere).

 

2.Valg af ordstyrer og referent

De roller tog Denny.

 

3.Formandens beretning v/Denny (da Kristian Jensen var arbejdsramt). 

Årsberetning Coop golf 2020 og 2021

Også for Coop golf blev Covid bestemmende for hvad der kunne lade sig gøre.

 I 2020 nåede vi at afholde vores indendørs arrangementer inden covid lukkede samfundet (og golfbanerne) ned.

Ambitionerne var for både 2020 og 2021 at få afviklet mange hyggelige arrangementer lidt rundt omkring på Sjælland og en tur til Sverige.

Helt sådan gik det ikke, selv om vi fik hygget en hel del alligevel.

 

Fyraftensgolf 2020 blev afviklet over 7 runder, med 3 tællende.

Stabile Morten Berger blev samlet vinder med 30 points, 3 sejre.

Flot sæson igen af Morten.

 

Coop langbanemesterskab blev afholdt på Møn golf.

Morten Berger tog både slagspil og stableford, selvom der var tæt løb i stableford turneringen med 4 spillere indenfor 2 points.

 

Coop open 2020 blev spillet på Mølleåens golf klub i godt vejr.

Sejrherre blev Morten Berger i A rækken og Henrik Helvig i B rækken.

 

Sverigesturen blev afløst af en tur til Skanderborg og Vejle.

 

2020 var Morten Bergers år i Coop golf regi. Stort tillykke. 


For 2021 så det tingene lidt anderledes ud.

Årsmøde og SIM golf blev aflyst da vi ikke måtte mødes indendøre.

 

Til gengæld blev vintergolf runden på Greve afholdt start marts i riv og rusk og kulde og med stor afstand mellem os alle, sjove regler med flag og river og ingen socialisering udover snak på P pladsen.

Med 34 points kickstartede Tonny Funch sin sæson. Flot i det vejr.

Og dejligt at det trods alt var muligt at spille golf. Vintergolfrunden afholdes også i 2022. 

 

Der kom gang i fyraftens golfen og med 5 runder endte Mette Tønder øverst på scoreboardet. 3 runder var hvad der skulle til så ikke noget spild her. 

 

Det lykkedes også at få afviklet Coop langbanemesterskab på dejlige Helsingør med Morten Berger som vinder i slagspil.

Mette Franch tog sig af stableford mesterskabet.

 

Coop Open blev afviklet på Midtsjælland. Ikke mange deltagere, det må vi gøre bedre. 

 

Den traditionelle weekendtur gik til Sverige, hvor vi i år spillede Sjöbo lørdag og Ljunghusen søndag. Igen en hyggelig tur og med god morgenmad søndag som brødrene Jensen storsmilende havde hentet i nærmeste småby.

 

Vi er 35 medlemmer, heraf 8 eksterne så en god base.

Således fik Coop golfere alligevel en næsten fuld sæson, og tilbage er bare at glæde os til endnu mere hyggeligt samvær i 2022.

 

4.Fremlæggelse af regnskab 2021 v/Denny (Mette Tønder fraværende)

Regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

 

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 v/Denny (Mette Tønder var fraværende) 

Budget godkendt uden kommentarer.

 

6.Indkomne forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

 

7.Indkomne forslag fra medlemmer.

Ingen forslag.

 

 

8.Valg af bestyrelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt.
Der er stadig en ledig palds,

9.Eventuelt

Jan foreslår at Coop golf giver tilskud til det store arrangement der afholdes hvert år i Europa.
Efter ændringer fra Coop idræt er de enkelte afdelinger ikke forplgitet til at yde tilskud.
Sagen diskuteres i bestyrelsen. 

Jan foreslår at langbanemesterskabet henlægges til Jylland for at tiltrække golfere uden for Sjælland.
Referent tilføjer at Coop Open er mere velegnet da denne turnering ikke kræver medlemskab af Coop golf.
Sagen diskuteres i bestyrelsen. 

Henrik kommenterer at weekendturen igen igen er placeret i samme weekend som Irma afholder fødselsdag.
Datoer fremover må overvejes med dette in mente. 

-----

Årsmøde 2021 aflyst pga. COVID-19 restriktioner. 

 

Referat, Coop golf årsmøde 30-1-2019
1. Godkendelse af stemmeberettigede
Der var mødt 10 stemmeberettigede frem.
2. Valg af ordstyrer og referent
Morten B blev ordstyrer, Denny referent.
3. Formandens beretning v/Kristian Jensen
God fremlæggelse ved formand Kristian af en dejlig 2018 sæson blev modtaget med klapsalver.
4. Fremlæggelse af regnskab 2018 v/Mette Tønder (Kristian i Mettes fravær)
Godkendt uden kommentarer
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v/Mette Tønder (Kristian i Mettes fravær)
Kommentarer til budgettet:-forventede indtægter fra turnering i 2019 på anslået 22.000 kr.-forventede udgifter til turneringer i 2019 på anslået 29.000 kr.-Coop Idræt golf tur til Østrig, tilskud fra Coop golf til 3 personer på anslået 1.500 kr.
Med disse kommentarer blev budgettet godkendt
GODKENDT budget for 2019   Udgifter    Indtægter
Kontingentindbetaling (40medlemmer, á 25 kr. pr. måned )12.000
Coop Idræt Open10.000
Træningsarrangement 2.000
Coop Ryder Cup Day3.000
Langbane mesterskab3.000
Årsmøde 20190
Fyraftensgolf 8.000
Minigolfmatch 1.000
SIMgolf match1.000
Coop Idræt golf tur til Østrig, tilskud fra Coop golf til 3 personer 1.500B
ladindtægter 10.000         29.500     22.000
Underskud-7.500
I alt 22.000   22.000
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag
7. Indkomne forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag
8. Valg af bestyrelse
Alle opstillede blev genvalgt:Kristian Jensen, Claus Rosendal,Mette Tønder, Kaj Fischer, Denny Christensen
9. Eventuelt
Fyraftensgolf på Sydsjællands flyttes da banen er lukket til andet arrangement, ny dato tilgår
Weekend turneringer giver udfordringer for dem med delebørn og skiftende vagter, et godt forslag blev at kigge på fordeling imellem lige og ulige uger, hvilket forsøges allerede i år. Evt. ændringer til datoer tilgår
Sverigestur går i år til Halmstad, dejlig by og 2 gode baner og forventet overnatning i centrum
Langbane mesterskab der er fastlagt til 28.sept forsøges arrangeret weekenden før, der meldes retur om endelig dato og sted tilgår-
Kristian Jensen laver en survey omkring deltagelse i Ryder Cup arrangementet, som forsøges afviklet mod Salling group, evt. en anden modstander hvis dette ikke lykkes. Kristian melder ud når vi når nærmere arrangementet
Mødet afsluttet i god stemning