ÅBENT HUS MED INSTRUKTØR I Linedance

Tirsdag, den 22. oktober 2019 kl. 17.00 – ca. 21.30
i Speciallagerets Kantine - Roskildevej 25B, Albertslund (Læhegnet/Sydvestvej)

28 deltog i året åbent hus arrangement.

Tak til alle for en hyggelig dag

Med venlig hilsen
Coop Idræt Gymnastikafdeling